Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Łd 434/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-30

. Wskazana współzależność pomiędzy tymi postępowaniami jest na tyle silna, że nakazuje uznać postępowanie w sprawie podatku akcyzowego za zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
tego zagadnienia jest warunkiem rozstrzygnięcia sprawy podatkowej w ogóle, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Zagadnienie wstępne wiąże się zatem z wystąpieniem...

III SA/Wa 1313/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-25

519/96 uznał, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem...
importowanych może stanowić zagadnienie wstępne w postępowaniu, mającym na celu zbadanie prawidłowości stosowania cen tych leków, ale materiał dowodowy sprawy wskazuje...

III SA/Wa 644/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-24

, że w sprawie istniało zagadnienie wstępne - było nim ustalenie prawidłowej wartości celnej importu, ale zagadnienie to zostało rozstrzygnięte., Zgodnie z przepisami § 2...
orzeczenie sądu administracyjnego rozstrzyga zagadnienie wstępne. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. uznał natomiast, iż brzmienie wskazanego wyżej przepisu...

II GSK 335/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

, że ustalenie prawidłowej wartości celnej stanowiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz...
zmienia ocenę problemu, czy zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte, czy nie, ale nie mogło to mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia - skoro w chwili wydania zaskarżonego...

III SA/Wa 136/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

przed Trybunałem Konstytucyjnym, co do oceny zgodności ustawowego unormowania podatkowego z Konstytucją, nie jest zagadnieniem wstępnym o którym mowa w art. 201 §1 pkt 2 ord...
rozstrzygnięcia przez Radę kwestii mogących stanowić zagadnienie wstępne w rozpatrywanej sprawie nie miałby nawet charakteru zdarzenia pewnego., Sąd uznał jednakże, iż powyższe...

II GSK 138/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

, nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Organ odwoławczy wskazał, że postępowanie kontrolne nie zostało jeszcze zakończone...
zagadnienie wstępne w rozpatrywanej sprawie nie miałby nawet charakteru zdarzenia pewnego., Sąd uznał jednakże, iż powyższe rozważania z innych względów nie wpłynęły na ocenę...

III SA/Wa 492/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

również nie jest zagadnieniem wstępnym o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 ord.pod. Sugerowana przez stronę niezgodność niektórych aktów prawnych obowiązujących...
w danej sprawie - tak więc fakt rozstrzygnięcia przez Radę kwestii mogących stanowić zagadnienie wstępne w rozpatrywanej sprawie nie miałby nawet charakteru zdarzenia...

III SA/Lu 435/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

ostateczną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2017 r. nie mogło stanowić podstawy do zawieszenia postępowania. Z zagadnieniem wstępnym...
mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne nie występuje jednak w takim...

III SA/Lu 432/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2017 r. nie mogło stanowić podstawy do zawieszenia postępowania. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia...
jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne nie występuje jednak w takim przypadku...

III SA/Lu 433/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

do zawieszenia postępowania. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii...
prawnej. Zagadnienie wstępne nie występuje jednak w takim przypadku, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne dokonane przez inny...
1   Następne >   +2   5