Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 32/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-24

zagadnienia wstępnego przedstawionego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie. Wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2006 r. (Zn. spr ZG-77-49/2468/06) Nadleśnictwo...
zagadnienia wstępnego, jakie powstało w toku rozpatrywania wniosku Wójta Gminy[...], w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy działki ewidencyjnej...

I OW 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

nie jest zagadnieniem wstępnym a jedynie okolicznością faktyczną. Rzeczą organów administracji rozpatrujących sprawę jest w takiej sytuacji odtworzenie lub odnalezienie zaginionych...
dotyczącego odtworzenia akt własnościowych ww. nieruchomości za zagadnienie wstępne dla sprawy o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej [...] W. z dnia...

II OW 168/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

dotyczące ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim...
wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie ustalenia linii brzegu, wszczętej i niezakończonej...

II OW 170/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

brzegu rzeki D. w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie przez Marszałka...
brzegu w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku...

II OW 175/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

linii brzegu rzeki [...] w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie przez Marszałka...
. zawiesił postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia linii brzegu w tej sprawie do czasu rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego...

II OW 167/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest doprowadzenie...
rozstrzygnięcia wskazanego w jego treści zagadnienia wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie...

II OW 169/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

dotyczące ustalenia linii brzegu rzeki Dorzucha w miejscowości [...], w obrębie działki nr ewid. [...] do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim...
wstępnego., O tym który organ aktualnie jest organem właściwym instancyjnie w stosunku do starosty procedującego w sprawie ustalenia linii brzegi, wszczętej i niezakończonej...

II OW 177/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest kwestia wygaśnięcia pozwolenia emisyjnego. Prezydent Miasta wskazał, że w piśmie z dnia [...] czerwca 2014...

II OW 167/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

o 200 % z tytułu niezakończenia rekultywacji przedmiotowych gruntów wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia przez Starostę L. zagadnienia wstępnego, tj. określenia w trybie...

II GW 41/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

wstępnego przez sąd powszechny. Po ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania okazało się, że dawna droga krajowa nr [....] (w tym działka nr ewid. [....]), po oddaniu...
nr [....], jednakże z uwagi na spór dotyczący właściwego przebiegu granicy nieruchomości, przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia...
1   Następne >   3