Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

. Inaczej mówiąc, już po wstępnym badaniu organ stwierdził, że proponowana interpretacja wykracza poza granice przedmiotowe ustalone w ustawie. W tej sytuacji, wobec...
administracyjnego znajdują zastosowanie nie tylko na etapie wydawania decyzji w oparciu o art. 10 ust. 5 u.s.d.g., ale też przy wstępnym badaniu wniosku złożonego...

IV SA/Wa 1747/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów...
treści normy prawnej., Zdaniem skarżącej niedopuszczalna jest sytuacja, aby w państwie prawa to samo zagadnienie prawne i faktyczne było w odmienny sposób postrzegane...

IV SA/Wa 2949/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

obowiązek świadczenia daniny publicznej budzą wątpliwości, ma prawo wystąpić o taką interpretację., W świetle art. 34 ust. 1 u.p.p. warunkiem wstępnym udzielenia pisemnej...
., W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca przedstawił do rozstrzygnięcia zdarzenie przyszłe, zgodnie z którym przeprowadzona przez Spółkę wstępna analiza wskazuje, że osiągnięcie...

II GSK 2299/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

. Kadencji, druk sejmowy nr 3653)., W świetle art. 34 ust. 1 Prawa przedsiębiorców warunkiem wstępnym udzielenia pisemnej interpretacji jest więc ustalenie, że wniosek...
nie przybrało postaci zarzutu naruszenia powyższego przepisu., Opisana na wstępie istota spornego zagadnienia dotyczy wzajemnej relacji art. 86a u.p.f. i art. 34 ust. 1...

II GSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

farmaceutyczne, Sejm RP VIII. Kadencji, druk sejmowy nr 3653)., W świetle art. 34 ust. 1 Prawa przedsiębiorców warunkiem wstępnym udzielenia pisemnej interpretacji...
skarżącej kasacyjnie spółki nie przybrało postaci zarzutu naruszenia powyższego przepisu., Opisana na wstępie istota spornego zagadnienia dotyczy wzajemnej relacji art. 86a...