Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

III ARN 31/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

trwałości decyzji ostatecznych /art. 16 par. 1 Kpa/ jako wstępnego założenia przemawiającego na rzecz zaskarżonej decyzji. Jeżeli ta zaskarżona decyzja zweryfikowała...
wymagają dwa zagadnienia. Jedno dotyczy aspektów formalnoprawnych zastosowania art. 155 Kpa, a drugie merytorycznych skutków wydanej w tym trybie decyzji. Oba te zagadnienia...