Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 267/05 - Wyrok NSA z 2005-11-10

2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a. z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy. Brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego nie jest zagadnieniem wstępnym...

III SA/Gl 44/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-05

rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania., Na powyższe strona złożyła zażalenie do organu...
zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Jeżeli chodzi...

II GSK 268/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

swoje postanowienie z dnia 28 stycznia 2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a., z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie...
nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Gl 28/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-16

nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania., Na powyższe...
(celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

I SA/Ka 2461/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-16

stanowiska przez Światową Organizację Celną nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne...
uzależniony jest od łącznego wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne (celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy...

III SA/Gl 37/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-24

rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania., Na powyższe strona złożyła zażalenie...
uzależniony jest bowiem od łącznego wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne (celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie...

I SA/Ka 2468/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-03-11

, iż zajęcie stanowiska przez Światową Organizację Celną nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne...
wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne (celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy...

I SA/Ka 2458/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-16

, iż zajęcie stanowiska przez Światową Organizację Celną nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne...
podstawie uzależniony jest od łącznego wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne (celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy...

III SA/Gl 48/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-24

rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania., Na powyższe strona złożyła zażalenie...
uzależniony jest bowiem od łącznego wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne (celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie...

III SA/Gl 42/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-07

Organizację Celną nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy, zatem nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie...
jest bowiem od łącznego wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne (celne) jest w toku, istnieje zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100