Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 1953/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

zagadnienia wstępnego rozstrzygnięcie przez inny organ kwestii posiadania obywatelstwa polskiego ani unieważnienia dowodu osobistego. Niezasadny jest więc w tym kontekście zarzut...

II OSK 1300/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

zagadnienia wstępnego rozstrzygnięcie przez inny organ kwestii posiadania obywatelstwa polskiego, ani unieważnienia dowodu osobistego. Niezasadny jest więc w tym kontekście...

IV SAB/Wa 66/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

IIOSK 364/14)., W przedmiotowej sprawie zdaniem sądu nie było przesłanek ani do formułowania przez organ na wstępnym etapie wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku...
przedłożenia dodatkowego odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego, uzupełnionego o dane osobowe rodziców, mogło stanowić element wstępnej oceny wniosku, a brak takiego...

II OSK 96/20 - Wyrok NSA z 2020-10-21

o dane osobowe rodziców mogło stanowić element wstępnej oceny wniosku, a brak takiego dokumenty mógł być traktowany jako brak formalny., W ocenie Sądu, w sprawie zachodziły...
i ustaleniem przez organ istotnych dla sprawy okoliczności związanych z tożsamością i obywatelstwem wnioskodawcy. Zagadnienie to jest jednak elementem postępowania...