Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1796/82 - Wyrok NSA z 1983-03-30

ten bowiem dotyczy zagadnień wstępnych wymaganych przepisem prawa; 2/ wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego spornego budynku pozwoliłoby...
z rozstrzyganiem zagadnienia wstępnego przez inny organ, od czego zależy rozstrzygnięcie sprawy i nie może stanowić okoliczności uzasadniającej zawieszenie postępowania...

SA/Wr 238/83 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1983-04-28

datowanego i nadanego w urzędzie pocztowym również w dniu 29 listopada 1982 r., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, wymagającym...

III AZP 2/83 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1983-12-31

do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, przytoczone w części wstępnej niniejszej uchwały., Sąd Najwyższy zważył, co następuje:, Ogólnie...
pierwszego urząd i placów oraz innych urządzeń komunalnych po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 21 marca 1983 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd...