Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 6/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć nie tylko sądowy, ale także umowny dział spadku. Skoro zatem zainteresowani poczynili przygotowania...

III PZP 55/85 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1985-12-31

się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, w składzie powiększonym, zagadnienia prawnego, sformułowanego w części wstępnej niniejszej uchwały. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości...
aktu normatywnego, dotyczącego określonej grupy zagadnień rozwiązywanych m.in. przez organ administracji państwowej /np. prawa o adwokaturze/, dochodzi do kompleksowego...

III AZP 1/85 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1985-12-31

. 3 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie określenia zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w akademiach medycznych...
zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie określenia zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w akademiach medycznych...

III SA 1183/85 - Wyrok NSA z 1985-11-28

tego zagadnienia wymaga jednak zajęcia się kwestią wstępną, jaką jest dopuszczalność dokonania darowizny na rzecz dziecka poczętego, lecz jeszcze nie narodzonego...
na rzecz Alicji T. - 'osoby obcej, zaliczonej do IV grupy podatkowej'., Podstawowym więc zagadnieniem jakie występuje w niniejszej sprawie, jest to, na czyją rzecz dokonana...