Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VI SA/Wa 1496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego. Opierając się na orzecznictwie sądów administracyjnych strona wskazała, że przy ocenie, czy dana kwestia stanowi zagadnienie wstępne...
niezbędne jest uprzednie ustalenie związku pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym., W wyniku rozpatrzenia...

VI SA/Wa 623/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

, że w razie, gdy w postępowaniu administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 Kpa) i stosownie...
zagadnienie wstępne we własnym zakresie., Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego we własnym zakresie i wydanie decyzji na podstawie przyjętej oceny tego zagadnienia nie wyklucza...

VI SA/Wa 821/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

prowadzący postępowanie., GITD wskazał, że w razie, gdy w postępowaniu administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie...
publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie., Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego we własnym zakresie i wydanie decyzji na podstawie...

II GSK 818/09 - Wyrok NSA z 2010-09-28

się na orzecznictwo sądów administracyjnych WSA wywiódł, że zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny, nie zaś abstrakcyjny, a wniosek Gminy L. zawisły...
podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Naczelny Sąd Administracyjny w tym składzie podziela stanowisko...

II GSK 598/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych WSA wywiódł, że zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny...
do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Naczelny Sąd Administracyjny w tym składzie podziela stanowisko wyrażone...

II GSK 2073/12 - Wyrok NSA z 2014-03-27

prawa, jak i w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu przywołanej regulacji, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...
faktycznym, jak i prawnym, to za uzasadnione uznać należy stanowisko, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., może być tylko zagadnienie prawne...

VI SA/Wa 2174/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

. W razie gdy w postępowaniu administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.) i stosownie...
(lub sądu), który jest właściwy do rozstrzygnięcia prawnomaterialnego zagadnienia w ramach zwykłego układu kompetencji. W sytuacji zatem, gdy zagadnienie wstępne zostało...

VI SA/Wa 2121/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-03

ustawy o transporcie drogowym nie jest zagadnieniem wstępnym o jakim mowa w cytowanym przepisie bowiem w chwili orzekania możliwe było rozpatrzenie sprawy przez organ...
z Konstytucją przed jego zakończeniem poprzez zgodne z prawem ogłoszenie orzeczenia Trybunału nie jest zagadnieniem wstępnym. Przewidywane ogłoszenie orzeczenia - przedmiotu...

II GSK 2690/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne wymagające zawieszenia postępowania;, 2. prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie będące...
dokonanej przez WSA w Szczecinie, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne wymagające zawieszenia postępowania., Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. organ...

VI SA/Wa 624/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.) i stosownie do obowiązujących przepisów...
), który jest właściwy do rozstrzygnięcia prawnomaterialnego zagadnienia w ramach zwykłego układu kompetencji. W sytuacji zatem, gdy zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...
1   Następne >   +2   +5   +10   17