Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 267/05 - Wyrok NSA z 2005-11-10

2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a. z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy. Brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego nie jest zagadnieniem wstępnym...

II GSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt 4 k.p.a....
postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości...

II GSK 80/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt 4 k.p.a. są kwestie (zagadnienia) prawne, które ujawniły się w toku postępowania...
pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...

II GSK 82/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

, jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt...
prowadzącego postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...

II GSK 79/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

. 126 k.p.a. w stopniu, jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym...
administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

II GSK 81/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt 4...
postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości...

II GSK 76/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

w stopniu, jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art...
publicznej prowadzącego postępowanie. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie...

II GSK 77/05 - Wyrok NSA z 2005-06-08

istotny wpływ na wynik sprawy., Sąd przyjął, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo NSA, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § l pkt 4 k.p.a. są kwestie...
. Trzeba zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu...

II GSK 97/05 - Wyrok NSA z 2005-07-06

k.p.a. W uzasadnieniu stwierdził, że konieczność wydania rozporządzenia stanowi w rozumieniu tego przepisu zagadnienie wstępne., Prezes URTiP uznał, iż we wnioskach o ponowne...
w sprawie występuje., Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji podał, że zagadnienie wstępne, w rozumieniu przepisu art. 97 § l pkt...

II GSK 98/05 - Wyrok NSA z 2005-07-06

telekomunikacyjnych stanowi zagadnienie wstępne z art. 97 § l pkt 4 k.p.a., od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zawieszającej...
., Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji podał, że zagadnienie wstępne, w rozumieniu przepisu art. 97 § l pkt 4 k.p.a., to okoliczność...
1   Następne >   +2   +5   +10   14