Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 717/82 - Wyrok NSA z 1982-09-20

par. 1 pkt 4 Kpa. Spodziewana zmiana przepisów prawnych, określających wysokość stawek odszkodowawczych, nie jest 'zagadnieniem wstępnym', o którym mowa w tym przepisie...

III ARN 3/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Najwyższy zważył, co następuje:, 1. Rozważenia i rozstrzygnięcia wymaga przede wszystkim zagadnienie wstępne, sprowadzające się do pytania, czy dopuszczalna jest rewizja...
, oraz określał ich kolejność. Jednakże ten tylko wzgląd nie może przemawiać za odmiennym rozwiązaniem zagadnienia dopuszczalności zaskarżenia rewizją nadzwyczajną orzeczenia sądu...

II SA 532/82 - Wyrok NSA z 1982-06-29

studiów ze względu na zbyt małą liczbę punktów, bądź które nie zdały egzaminu wstępnego, jest konsekwencją poglądu, że postępowanie kwalifikacyjne n studia wyższe...
tego zagadnienia' /por. E. Ochendowski: Formy działania (...), str. 112/. Jednakże już wtedy wypowiedziany został pogląd /J. Borkowski: Organizacja zarządzania szkołą wyższą, Ossolineum...