Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 11/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-09

do skierowania sprawy na posiedzenie, jeżeli uzna, że zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego/. Jeżeli stanowisko prezesa łączy, się z wykonywaniem...

U 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-16

'wstępnych' w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, to należałoby uznać, że par. 8 rozporządzenia byłby niezgodny z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym...
jej zwrotu bez potrzeby wydawania decyzji wstępnej. Z art. 104 Kpa wynika, iż decyzje rozstrzygające sprawę co do istoty w całości lub w części lub w inny sposób kończą...

K 4/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

już we wstępnych rozważaniach jest to, iż zarówno gdy chodzi o przepisy odnoszące się do 'przekazania' majątku związkowego, jak też przepisy ustawy z dnia 25 października...
są niezgodne z art. 3 ust. 1 Konstytucji RP., Następnym zagadnieniem rozpatrywanym przez TK była kwestia zgodności art. 2 ust. 3 oraz art. 3 kwestionowanej ustawy z art. 1...

K 26/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-28

prawną ochronę zdrowia dziecka poczętego do tego stopnia, że pozostałe środki prawne nie spełniają wymogów dostatecznej ochrony tej wartości konstytucyjnej. Wstępna...