Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 184/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2019 r., Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Regionalny Dyrektor Ochrony...
w [...], wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o nadanie decyzji wyżej wskazanej rygoru natychmiastowej wykonalności. Inwestor uzasadniając ww. wniosek...

II FSK 697/16 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. 1) uchyla zaskarżony...
w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. Podstawę prawną wyroku stanowił art. 151...

II FSK 475/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

listopada 2012 r. nadającego rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora UKS w B. z dnia 31 października 2012 r. Doręczenie tego postanowienia powinno...
nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego w postępowaniu podatkowym, dla którego postępowanie w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 3123/12 - Wyrok NSA z 2015-01-27

w podatku akcyzowym w kwocie 3.886 zł. Postanowieniem z 19 października 2011 r. Naczelnik Urzędu Celnego w L. nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Dnia 3...
2011 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z 17 października 2011 r., zaś postanowieniem z 19 stycznia 2012 r. odmówił...

I SA/Po 95/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] określającej X.A.B zobowiązanie podatkowe w podatku...

I SA/Łd 847/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-24

na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł...
tego organu, rygoru natychmiastowej wykonalności, umorzył postępowanie odwoławcze., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że decyzją z dnia [...] maja 2010 r...

VIII SA/Wa 934/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
Urzędu Celnego w R. nr [...] z dnia [...] listopada 2011 r. rygor natychmiastowej wykonalności, orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia organu I instancji., U podstaw...

I GSK 90/19 - Wyrok NSA z 2019-04-25

Skarbowej w Warszawie z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. zasądza...
Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności - uchylił zaskarżone postanowienie...

VII SA/Wa 1618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem...
, po rozpatrzeniu zażalenia K. R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...], znak: [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Gd 104/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 15 października 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom tego organu: 1) z dnia 6 sierpnia 2010 r...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100