Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1700/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-12

natychmiastowej wykonalności zaskarżonej decyzji mogłoby spowodować brak możliwości zagospodarowania znacznych ilości biogazu, a tym samym wzrost zagrożenia dla środowiska...
. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że natychmiastowe wstrzymanie...

VI SA/Wa 3386/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

w wysokości 1.500 zł. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W motywach rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że jednostka organizacyjna P. S.A. z siedzibą w B...

VI SA/Wa 1426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

natychmiastowej wykonalności., Podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia były przepisy art. 124 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 123 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29...
Atomistyki nałożył na K. M. - Prezesa Zarządu M. S.A. z siedzibą w [...] (dalej jako: skarżący) karę pieniężną w wysokości 5 000 złotych oraz nadał decyzji w pkt 1 rygor...