Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Wr 23/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-05

wydaję się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności. W myśl art. 12 ust. 4b specustawy drogowej, decyzję ustalającą wysokość...
tej decyzji, liczony od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli taki rygor został nadany...

II SAB/Gd 31/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

nr [..] i [..], położonych w gminie N., obręb O., powiat [..]., Postanowieniem z dnia 2 lutego 2015r. Wojewoda nadał powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia 18...
decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor decyzji ZRID w niniejszej sprawie został nadany 2 lutego 2015r. Zatem organ nie wydał decyzji, w czasie...

II SAB/Gd 152/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-16

się również do A. R. dnia 30 czerwca 2021 r., Skarżący w piśmie z dnia 28 czerwca 2021 r. zwrócił się do Kolegium z wnioskiem o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności...
od złożenia wniosku z dnia 28 czerwca 2021 r. o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, nie został on do dnia sporządzenia skargi rozpoznany. Samorządowe Kolegium...

II SAB/Łd 182/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-23

na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania...
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Skarżącej umknęło jednak, że przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 4...

II SAB/Gd 25/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

wydaję się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor decyzji ZRID w niniejszej sprawie został nadany z dniem jej wydania, tj...
przez przepisy prawa, a to od momentu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności do momentu powołania biegłego minęło 8 miesięcy, a od momentu nadania decyzji...

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

[...]na prawach Powiatu z mocy prawa własności nieruchomości skarżących. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy decyzję...
z art. 12 ust 4g tej ustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...

I OPP 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-20

ze skargi R.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Z akt sprawy wynika...
, że skarga R.S. na przewlekłe prowadzenie postępowanie przez Burmistrza S. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wpłynęła bezpośrednio do WSA...

I OSK 2156/17 - Wyrok NSA z 2018-01-16

w dniu [...] sierpnia 2015 r. Postanowieniem z dnia [...] lutego 2015 r. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W pismach z [...] i [...] lutego 2015 r...
się ostateczna. Stosownie zaś do art. 12 ust. 4g tej ustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...

II SAB/Łd 26/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-25

się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor w sprawie został nadany...
. Następnie Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] roku, nr [...] ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z kolei decyzją z dnia [...] roku, znak...

II SAB/Łd 22/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-25

specustawy drogowej, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaję się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor decyzji...
z infrastrukturą. Postanowieniem Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z kolei decyzją z dnia [...] Minister...
1   Następne >   +2   +5   +10   12