Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wa 785/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-15

personalnemu rygor natychmiastowej wykonalności., Organ po uchyleniu przez Sąd decyzji w zakresie zwolnienia skarżącego ze służby w Policji, nie pozostawał zatem w bezczynności...

II SA/Lu 198/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-23

. W. zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości;, 5. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (k. 13-14, 38-44 akt adm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Go 300/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-19

ze służby. Skarżący wskazał, że decyzji o zwolnieniu ze służby nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 108 k.p.a., dlatego nie podlegała ona wykonaniu...

VIII SA/Wa 537/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

wykonania przez organ oraz nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi W.O. podnosił, że Wójt Gminy J. do chwili wniesienia skargi...

II SA/Op 342/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

natychmiastowej wykonalności., Z kolei, odnosząc się do zarzutów i twierdzeń strony skarżącej organ wyjaśnił, że sama znajomość treści wyroku NSA nie była wystarczająca do wydania...
Sp. z o.o. z siedzibą w [...], prowadzących działalność w formie spółki cywilnej C s.c. Podając nr rachunku do dokonania wpłaty organ nadał też decyzji rygor...

II SA/Go 170/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

/Go 746/10, wezwał do natychmiastowej wypłaty należnego równoważnika wraz z ustawowymi odsetkami, pod rygorem dochodzenia swych roszczeń w trybie przepisu art. 154 § 1...
Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego przystąpienia do realizacji wyroku Sądu poprzez realizacje czynności materialno-technicznych, które będą skutkowały...