Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Gd 1550/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-12-21

, gdy wydanej decyzji nadaje się z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności, to należy wszcząć administracyjne postępowanie egzekucyjne. Do tego momentu uznać należy, iż dalej...