Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 309/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

Wojewody z dnia 12 marca 2018 r., nr WI-I.7840.3.30.2018.ZK w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę...
. Postanowieniem z 12 marca 2018 r., nr [..], Wojewoda uchylił postanowienie Prezydenta Miasta z 4 stycznia 2018 r., nr [..] o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gd 1509/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Odwoławczego w G. z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Samorządowe...
2017 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej...

III SA/Wa 1452/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

w W. z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] i umarza postępowanie podatkowe w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 543/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 4 maja 2015 r. nr Sygn. akt [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok...
. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że w dniu 17 grudnia...

II FSK 937/16 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 24 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
Kolegium Odwoławczego w Lublinie z 24 marca 2015 r. w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji...

IV SA/Wa 426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-10

Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza od Ministra...
w [...]wystąpiła o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...]października 2016 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane., Marszałek Województwa...

I SA/Wr 302/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-23

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 20 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone...
Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza D. z [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej...

II FSK 697/16 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. 1) uchyla zaskarżony...
w Wałbrzychu z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. Podstawę prawną wyroku stanowił art. 151...

II FSK 475/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

listopada 2012 r. nadającego rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora UKS w B. z dnia 31 października 2012 r. Doręczenie tego postanowienia powinno...
nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego w postępowaniu podatkowym, dla którego postępowanie w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności...

I FSK 98/17 - Wyrok NSA z 2018-11-15

Administracji Skarbowej w Warszawie) z dnia 25 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2...
w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w R. z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100