Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 238/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-28

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji skargę oddala Naczelnik Urzędu...
nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] nr [...] 2.97.2018, z dnia 07.05.2019r. w części określającej w podatku od towarów...

IV SA/Wa 184/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2019 r., Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Regionalny Dyrektor Ochrony...
w [...], wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o nadanie decyzji wyżej wskazanej rygoru natychmiastowej wykonalności. Inwestor uzasadniając ww. wniosek...

III SA/Wa 2645/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
Niepełnosprawnych (dalej zwany 'Prezesem Zarządu PFRON') postanowieniem z dnia [...] października 2018 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji...

I SA/Gl 377/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-13

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące...
) na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika...

I SA/Gl 405/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej kwotę do zwrotu na rachunek bankowy oraz kwotę...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] określającej dla firmy 'A' A. C., M. C. Spółka...

III SA/Wa 1075/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego...
) z [...] grudnia 2018 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika US wydanej [...] października 2018 r., określającej K. W. (dalej...

II SA/Op 117/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

określił też zakres ograniczenia i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art. 124 ust. 1, art. 113 ust. 6 i ust. 7...
decyzją z dnia 14 lutego 2020 r., nr [...], uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Strzeleckiego w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Gl 1698/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-18

w Katowicach z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. 1. A Sp. z o.o. (dalej skarżąca lub Spółka) wniosła skargę...
doręczona w dniu [...]., Postanowieniem z [...] organ ten nadał własnej nieostatecznej decyzji [...] rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu, w pierwszej kolejności...

III SA/Wa 603/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokości wpłat...
PFRON') z [...] października 2018 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Prezesa Zarządu PFRON z [...] marca 2018 r...

II SA/Op 76/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV', w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i umarzającą postępowanie...
dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV' i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W osnowie decyzji opisał sposób i zakres ograniczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100