Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

decyzję organu pierwszej instancji w zakresie dotyczącym nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (czyli w punkcie 3), a utrzymał w mocy w pozostałym zakresie...
niniejszym postępowaniem. Odnosząc się uchylonego rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji, organ odwoławczy wskazał, że rygor ten nadano...

II SA/Wr 112/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-31

. lub po ośmiu miesiącach, jeżeli zostanie dokonane do końca listopada 2004 r., Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, Starosta P. powołał się na ważny interes społeczny tj. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi., Prawidłowość...

IV SA/Wa 1224/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

. Okoliczność ta nie należała do spornych i nie była kwestionowana przez strony., Decyzja lokalizacyjna zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana...
powodowała bezprzedmiotowość decyzji w przedmiocie trwałego wyłącznie gruntów z produkcji leśnej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej...

IV SA/Wa 1226/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

przez strony., Decyzja lokalizacyjna zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r., Powyższe okoliczności faktyczne...
z produkcji leśnej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r. Od tej daty...

IV SA/Wa 1190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r., Powyższe okoliczności faktyczne mają istotne znaczenie...
trwałego wyłącznie gruntów z produkcji leśnej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października...

IV SA/Wa 1223/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

ta nie należała do spornych i nie była kwestionowana przez strony., Decyzja lokalizacyjna zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu...
bezprzedmiotowość decyzji w przedmiocie trwałego wyłącznie gruntów z produkcji leśnej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została...

IV SA/Wa 1191/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

przez strony., Decyzja lokalizacyjna zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r., Powyższe okoliczności faktyczne mają istotne...
bezprzedmiotowość decyzji w przedmiocie trwałego wyłącznie gruntów z produkcji leśnej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została...

IV SA/Wa 1225/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r., Powyższe okoliczności faktyczne mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy...
lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r. Od tej daty, to jest od daty powstania przesłanek o wygaśnięciu...

IV SA/Wa 2306/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

i nie była kwestionowana przez strony., Decyzja lokalizacyjna zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r., Powyższe...
zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r. Od tej daty, to jest od daty powstania przesłanek o wygaśnięciu decyzji z dnia...

IV SA/Wa 1222/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

i nie była kwestionowana przez strony., Decyzja lokalizacyjna zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r., Powyższe okoliczności...
wyłącznie gruntów z produkcji leśnej. Decyzja o ustaleniu lokalizacji zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności została wydana w dniu [...] października 2015 r...
1   Następne >   2