Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 111/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-04-17

nadany rygor natychmiastowej wykonalności - oraz przeniesienie kompetencji do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia całej sprawy na organ II instancji, który wydaje jedną...
w konsekwencji nałożenie na stronę obowiązku wykonania nieostatecznej decyzji, której nie został przecież nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 108 Kpa/. Zatem...

I SA 748/85 - Wyrok NSA z 1985-10-25

./ lub przydzielenia innego odpowiedniego lokalu., W dniu 1 kwietnia 1985 r. organ I instancji nadał swej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108...