Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 295/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Sz 294/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Sz 277/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...

I SA/Sz 279/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...

I SA/Sz 276/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...

I SA/Sz 278/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...

I SA/Bd 206/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-18

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala skargę...
Postanowieniem z dnia [...]. Naczelnik Urzędu Celnego w T. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...]. określającej stronie wysokość...

I SA/Sz 457/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-29

odpowiedzialnością z siedzibą w S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala...
., znak:[...] , Naczelnik Urzędu Celnego w S. nadał opisanej powyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności wobec zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 b §...

I SA/Sz 459/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-28

odpowiedzialnością w S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę...
:[...] , Naczelnik Urzędu Celnego w S. nadał opisanej powyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności wobec zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 b § 1 pkt 4 i §...

I SA/Sz 458/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-28

odpowiedzialnością w S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę...
:[...] , Naczelnik Urzędu Celnego w S. nadał opisanej powyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności wobec zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 b § 1 pkt 4 i §...
1   Następne >   +2   +5   +10   29