Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

natychmiastowej wykonalności z powołaniem się na bliżej niesprecyzowany interes społeczny., Nadto wskazała na naruszenie prawa materialnego tj. art. 83 ust 1 ustawy...
natychmiastowej wykonalności, zatem organ nie mógł naruszyć art. 108 § 1 k.p.a. Nadto okresy pracy ojca zmarłego dziecka w '[...]', [...] oraz w 'Usługach Remontowo...

II SA/Wa 159/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

natychmiastowej wykonalności, dopuszczenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy sygn. akt II SA/Wa 554/11 zakończonej wyrokiem Sądu z dnia 8 września 2011 r...
, podejmując decyzję administracyjną w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku, jest zatem związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie...