Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

wygaszone z dniem 1 grudnia 2018 r. decyzją Burmistrza Miasta [...] z [...] grudnia 2018 r. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Wniosek...
. nie była ostateczna w dacie wniesienia wniosku przez S.M., gdyż na mocy art. 108 § 1 kpa weszła do obrotu prawnego wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności...

I OW 188/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

. skierował E. M. wraz z córką do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, ustalił opłatę z tytułu pobytu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Tym samym w dniu...
Kobiet - Dom dla Kobiet, ustalił opłatę z tytułu pobytu począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w ww. schronisku oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej...

I OW 205/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

) oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Jak również wynika z akt, MOPS w Krakowie zwracał się kilkakrotnie do MOPS-u w Bielsku - Białej o refundację...
w formie gorącego posiłku oraz potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności...

I OW 212/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

, w oparciu o art. 34 ust. 1 tej ustawy, decyzji z [...] lipca 2010 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości Starosta nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności., Podstawą prawną wydania powyższej decyzji był art. 124 ust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 w związku z art. 6 pkt 2 ugn i art. 34 ust. 1 ustawy o Euro., Starosta...

II OW 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-20

, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie niwelacji skarp i miedz do których Starosta zobowiązał się w decyzji wydanej pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Niewykonanie...
, jeżeli jest to zgodne odpowiednio z ich regulaminami bądź ich właściwością. W rozpoznawanej sprawie powyższa decyzja nie została wykonana mimo opatrzenia jej rygorem natychmiastowej...

I OW 34/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

niezwłoczne udzielenie pomocy - dlatego nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności'. Z dokumentacji przesłanej do naszego Ośrodka nie wynika jakoby sytuacja klienta...

I OW 127/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

marca 2013 r. do dnia 3 czerwca 2013 r.. Wydanej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony - ochronę zdrowia., Wskazano, że w dniu...

I OW 152/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

pomocy społecznej w Brzezinach. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2013 r. nadano powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast na mocy decyzji...

I OW 108/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

. do Stowarzyszenia Pomocy '[...]' - Schroniska - Domu Socjalnego dla mężczyzn położonego we W., ustalił opłatę z tytułu pobytu w ww. miejscu oraz nadał jej rygor natychmiastowej...
wykonalności. Decyzją z [...] czerwca 2021 r. uchylono powyższą decyzję z uwagi na opuszczenie przez stronę w dniu [...] czerwca 2021 r. ww. placówki i nie wskazanie...

I OW 82/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-10

w rodzinnie zastępczej na kwotę [...] zł miesięcznie oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Z kolei, wnioskiem z dnia 11 maja 2011 r. wystąpił do Naczelnego...
1   Następne >   2