Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Łd 1021/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-19

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w opłacie...
rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 239b § 1 pkt 1 i pkt 4 oraz § 2 O.p., Na powyższe postanowienie kurator nieznanego...

III SA/Łd 137/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-04-29

A.Z. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
I instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji. Podstawę postanowienia stanowił art. 239b § 3, art. 239a, art. 239b §1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, § 2 o.p....

III SA/Łd 136/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-04-29

A.Z. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
z dnia [...] organ I instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji. Podstawę postanowienia stanowił art. 239b § 3, art. 239a, art. 239b §1 pkt 1, pkt 2...

I SA/Ol 191/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Celnej - obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. 'K' Sp...
'[...]' . w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu rozstrzygnięcia i akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]'r...

III SA/Gl 235/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-20

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę. Przedmiotem skargi jest postanowienie Dyrektora Izby...
na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w B. nr 'A' z dnia [...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr [...] z dnia [...] r. określającej wysokość opłaty...

III SA/Gl 802/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-06

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z [...] r. znak...
: [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji ww. organu z [...] r, Pismem z [...] r. pełnomocnik w imieniu strony złożył zażalenie na ww...

III SA/Gl 803/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-15

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę...
Skarbowego w K. z [...] r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności niestatecznej decyzji ww. organu z [...] r. znak: [...], określającej kwotę opłaty...

I GSK 2211/18 - Wyrok NSA z 2018-11-20

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd...
z [...] września 2017 r., nr UNP: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w opłacie paliwowej za miesiące od stycznia...

I GSK 426/20 - Wyrok NSA z 2023-11-24

czerwca 2019 r. nr 2401-IEW1.4255.10.2018.14 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej 1. oddala skargę kasacyjną...
., nr 2401-IEW1.4255.10.2018.14 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji., Skarżący w skardze kasacyjnej zaskarżył powyższy wyrok...

I GSK 519/20 - Wyrok NSA z 2023-11-24

czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od G.W....
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji., Skarżący w skardze kasacyjnej zaskarżył powyższy wyrok w całości wnosząc o jego uchylenie w całości...
1   Następne >   +2   4