Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Gl 942/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

[...]. Jednocześnie uwzględniając wyjątkowo ważny interes strony nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Zarządzeniem Sędziego z dnia [...]r. wezwano pełnomocnika...
skarżącego do złożenia oświadczenia, czy wobec uchylenia karty powołania podtrzymuje złożoną skargę, pod rygorem uznania, że istnieje bezprzedmiotowość postępowania. Wezwanie...

II SA/Op 462/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-11-07

w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Na zasadzie art. 161 § 1 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1...

III SA/Gd 769/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń...

III SA/Gd 764/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

(np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy...

III SA/Gd 765/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji administracyjnych (np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej...
wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych sytuacji występujących w stanie pokoju...

III SA/Gd 770/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji administracyjnych (np. na podstawie art. 210 ustawy), jak i wydawanie decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej...
wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą jedynie ściśle określonych sytuacji występujących w stanie pokoju...

III SA/Gd 775/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania...

III SA/Gd 776/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

decyzji na podstawie art. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania...

III SA/Gd 771/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą...

III SA/Gd 772/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

. 219 ust. 1 - 3 ustawy (opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności)., Zawarte w art. 209 ustawy ograniczenia dotyczące czasu wykonywania świadczeń rzeczowych dotyczą...
1   Następne >   2