Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1568/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

dni, pod rygorem odrzucenia skargi., Wnioskiem z dnia 06 grudnia 2015 r. skarżący zwrócił się do WSA w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...
sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 ppsa). Sąd rozpoznaje sprawę...