Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 34/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-08

zaskarżonej decyzji; II. odrzucić wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. skarżący - reprezentowany...
natychmiastowej wykonalności wskazać należy, że stosownie do treści art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

III SA/Kr 1046/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-17

natychmiastowej wykonalności, a taki rygor decyzji Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, nie został nadany. Dlatego też organy I instancji winny były wszcząć...
w administracji nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Organu II instancji, z analizy powyższej regulacji wynika, iż decyzja...

II SA/Op 43/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-09

, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, nie może skutkować pozbawieniem uprawnienia Spółki, bez wyczerpania środków odwoławczych. W ocenie pełnomocnika...
instancji, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, a strona we właściwym terminie złożyła od nich odwołania. Tym samym, zgodnie z art. 239a Ordynacji...

I SA/Po 1446/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-27

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz decyzji tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mając to na uwadze organ odwoławczy uznał...
decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, organ stwierdził, że decyzji o cofnięciu zezwolenia nie sposób nadać rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 1447/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-27

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz decyzji tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mając to na uwadze organ odwoławczy uznał, że w decyzji...
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, organ stwierdził, że decyzji o cofnięciu zezwolenia nie sposób nadać rygoru natychmiastowej wykonalności...

III SA/Gl 1622/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, iż Spółka prowadzi działalność w punkcie gier, którego dotyczyło zgłoszenie zmian w aktach...
, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, że Spółka nie posiada ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności w punkcie gier...

III SA/Gl 1621/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że decyzja cofająca zezwolenie wydana przez organ I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
a O.p., poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, iż decyzja cofająca zezwolenie wydana przez organ I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

III SA/Gl 1623/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, iż Spółka prowadzi działalność w punkcie gier, którego dotyczyło zgłoszenie...
I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, może prowadzić do uznania, że Spółka nie posiada ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności...

II GSK 5041/16 - Wyrok NSA z 2019-01-30

tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mając to na uwadze organ odwoławczy uznał, że w decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na urządzanie i prowadzenie...
o cofnięciu zezwolenia nie sposób nadać rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ nie określa ona żadnego zobowiązania podatkowego, którego możliwość niewykonania...

II GSK 5062/16 - Wyrok NSA z 2019-01-30

oraz decyzji tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mając to na uwadze organ odwoławczy uznał, że w decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na urządzanie...
. Decyzji o cofnięciu zezwolenia nie sposób nadać rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ nie określa ona żadnego zobowiązania podatkowego, którego możliwość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100