Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-05

również potwierdzenie w pozostałych dokumentach m.in. w treści postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z 9 sierpnia 2017 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności...
decyzji, z którego wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności został nadany w oparciu o art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej, tj. w związku z ustaleniem, że podatnik...

I SO/Łd 24/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-24

Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z [...] roku o nadaniu rygory natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z [...] roku określającej wnioskodawcy wysokość zobowiązania...
rygory natychmiastowej wykonalności., Wobec powyższego w oparciu o przepis art. 258 § 1 i art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SO/Łd 21/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok., We wniosku T. W. oświadczyła, że prowadzi z mężem J...

I SO/Łd 22/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok., We wniosku T. W. oświadczyła, że prowadzi z mężem J...

I SO/Łd 17/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok., We wniosku J. W. oświadczył, że prowadzi z żoną T. wspólne...

I SO/Łd 18/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok., We wniosku J. W. oświadczył, że prowadzi z żoną T. wspólne...

I SO/Łd 23/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok., We wniosku T. W. oświadczyła, że prowadzi z mężem J...

I SO/Łd 24/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok., We wniosku T. W. oświadczyła, że prowadzi z mężem J. wspólne...

I SO/Łd 20/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok., We wniosku J. W. oświadczył, że prowadzi z żoną T. wspólne...

I SO/Łd 19/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-21

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok., We wniosku J. W. oświadczył, że prowadzi z żoną T. wspólne...
1   Następne >   2