Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Gd 2336/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-09-03

już w następnym artykule /art. 67 ust. 1/ wprowadził on możliwość ustalania terminu w decyzji., W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Skorzystanie przez jedną ze stron ze zwykłego środka prawnego, jakim jest odwołanie, przenosi sprawę do organu...