Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Op 260/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-30

miesięcznie. W punkcie 2 sentencji decyzji organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał przepis art. 87 ust. 8...
administracyjnego, na podstawie którego zmienił pierwotną decyzję oraz nie podał żadnych argumentów uzasadniających nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Kolegium przytoczyło...

II SA/Kr 239/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-29

pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów w wysokości [...] zł., Decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Z decyzją tą nie zgodził się J. J. wnosząc...

II SA/Bd 497/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

z odsetkami ustawowymi i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi przedstawiła okoliczności faktyczne sprawy wyrażając pogląd...

II OSK 2310/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

nieostateczna podlega natomiast wykonaniu tylko wówczas, gdy z mocy ustawy jest opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności albo gdy taki rygor nada jej organ administracji...