Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 301/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-13

rygor natychmiastowej wykonalności nie uprawniał organu do dokonania zmian w ewidencji, czym w konsekwencji organ uzasadnił odmowę dokonania aktualizacji danych...
gminnej. W pkt 10 decyzji został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji...

II SA/Rz 279/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-19

zatwierdzenia projektu scalenia gruntów. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 K.p.a. Powyższe spowodowało, że w ewidencji gruntów...
do postępowania o zmianę w ewidencji gruntów. Jako nieuzasadnione uznali także powoływanie się przez organ na nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Rz 1587/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż usunięcie z obrotu prawnego decyzji scaleniowej spowodowało, że rygor ten został wraz z nią usunięty. W jej ocenie...
[...] z [...].08.2007 r. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Operat techniczny scalenia gruntów został włączony do zasobu geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Rz 1588/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Starosty Powiatu [...] z dnia [...].08.2007 r. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art...
na nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż usunięcie z obrotu prawnego decyzji scaleniowej spowodowało, że rygor ten został wraz z nią usunięty. W ich ocenie...

II SA/Rz 137/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

[.] sierpnia 2007 r. nr [.], zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi [.] opatrzona była rygorem natychmiastowej wykonalności. Wobec tego na jej podstawie wprowadzono...
wnioskodawcy aż do czasu usunięcia skutków wywołanych tą decyzją opatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności. Zmiany takie mogą być wprowadzone jedynie na podstawie...

II SA/Rz 1567/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

scalenia gruntów wsi [.] opatrzona była rygorem natychmiastowej wykonalności. Wobec tego na jej podstawie wprowadzono do ewidencji gruntów i budynków zmiany...
aż do czasu usunięcia skutków wywołanych tą decyzją opatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności. Zmiany takie mogą być wprowadzone jedynie na podstawie dokumentacji...

II SA/Rz 225/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

była rygorem natychmiastowej wykonalności. Wobec tego na jej podstawie wprowadzono do ewidencji gruntów i budynków zmiany z niej wynikające. Utrzymująca ją w mocy decyzja...
skutków wywołanych tą decyzją opatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności. Zmiany takie mogą być wprowadzone jedynie na podstawie dokumentacji geodezyjnej dokonującej...

II SA/Rz 657/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-29

w Warszawie, który nie rozpatrzył jeszcze skargi . Nie ma przy tym znaczenia fakt nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Z. K. zarzucił też Staroście, iż nie uzupełnił...
2003 roku. Nadanie jej, zgodnie z art. 8 ustawy rygoru natychmiastowej wykonalności, pozwoliło na dokonanie stosownych zmian w ewidencji gruntów przed uzyskaniem...

IV SA/Wa 167/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

[...] zatwierdził projekt podziału nieruchomości na potrzeby powyższej inwestycji. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Na skutek odwołań złożonych...
zostały wprowadzone w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności nadany tej decyzji., Skoro decyzja Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] września 2006 r. zatwierdzająca...

II SA/Bk 592/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-06

lub koszty, do zapłaty odszkodowania. Na podstawie art. 108 §1 Kpa nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wyjątkowo ważny interes inwestora...
, jak również nadanie decyzji wydanej na podstawie art. 124 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 Kpa., Organ wywiódł...
1   Następne >   +2   4