Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III FSK 223/22 - Wyrok NSA z 2024-01-16

wskazał, że przedmiotem sporu między organami podatkowymi, a Skarżącą jest kwestia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Prezydenta Miasta P...
postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności był krótszy niż 3 miesiące. Decyzja określająca Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...

I GSK 1253/23 - Wyrok NSA z 2024-01-30

w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 251/23, Wojewódzki Sąd...
/4106/26/2022, zwanego dalej 'kolegium' lub 'organem odwoławczym', w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Sąd orzekał w następującym stanie...

II FSK 91/23 - Wyrok NSA z 2024-01-11

., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracji Skarbowej w Gdańsku (dalej: 'DIAS') z dnia 9 czerwca 2022 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Ol 53/24 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-03-26

, Naczelnik) z 10 sierpnia 2023 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego...
, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności określone w art. 239b § 1 pkt 1 i pkt 3 O. p., zgodnie...

I SA/Po 799/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-16

[...] z dnia 23 sierpnia 2023 roku nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za rok 2017 I. uchyla...
listopada 2022 r., znak [...], nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej nieostatecznej decyzji z dnia 12 października 2022 r. znak [...] określającej A. P. wysokość...

I SA/Łd 895/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-14

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej dotyczącej podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2020 r. oddala skargę. Postanowieniem...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2023 r., określającej A sp...

I SA/Łd 894/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-14

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2020 r. oddala skargę. Postanowieniem z dnia 12...
2023 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku z dnia 15 marca 2023 r...

II SA/Gl 1779/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-09

Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 września 2023 r. nr SKO.PS/41.5/1024/2023/18402 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie zmiany...
społecznej w wysokości stanowiącej nie więcej niż 70% dochodu tj. w kwocie 1 512,92 zł., Jednocześnie organ nadał powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...

VIII SA/Wa 76/24 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-03-14

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z 28 kwietnia 2023 r., znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Postanowieniem z 28...
. Przedmiotem tych postanowień było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej NUS z 26 września 2022r. sprostowanej postanowieniem z 30.09.2022r....

I SA/Łd 855/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-04

w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za 2017 r. 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza...
. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r., Ze zgromadzonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   17