Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 450/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-12

postanowienia Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi...
w mocy postanowienie nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi wysokość...

I SA/Kr 375/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-11

nr [...] Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 2 grudnia 2011 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Rozstrzygnięcie to zapadło w następujących...
decyzji, jako nieostatecznej, rygor natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej postanowienia podano art. 216 w zw. z art. 239b § 1 pkt 4 i § 2 O.p. Rozstrzygnięcie...

I SA/Bd 262/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-28

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, było nadanie im rangi odrębnego postępowania., 3. Na akta postępowania w sprawie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
ze skargi K. T. i C. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

I SA/Go 338/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zwany również stroną, skarżącym...
2011 r. nr [...] wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., Jak wynika z akt, stan sprawy...

I SA/Go 335/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zwany również stroną, skarżącym...
[...] grudnia 2011r. nr [...] wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., Jak wynika z akt, stan...

I SA/Go 340/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zwany również stroną, skarżącym...
[...] grudnia 2011r. nr [...] wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., Jak wynika z akt, stan...

II FSK 837/11 - Wyrok NSA z 2012-06-13

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
w wysokości 546.303 zł., Jako podstawę prawną nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wskazano w uzasadnieniu postanowienia organu odwoławczego art. 239a oraz art. 239b § 1...

I SA/Go 336/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

ze skargi L.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. I SA...
[...] grudnia 2011 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł o nadaniu decyzji nieostatecznej z dnia [...] grudnia 2011r. rygoru natychmiastowej wykonalności. Uzasadniając powyższe...

I SA/Go 339/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-08

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zw. dalej: stroną, skarżącym...
2011r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011r. i przekazał mu sprawę do ponownego...

I SA/Go 337/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zw, dalej: stroną, skarżącym...
. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011r. i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100