Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 1146/85 - Wyrok NSA z 1986-02-13

zgodnego z projektem technicznym 'Regulacji rzeki M. w km 5+818-7+814'. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a w uzasadnieniu wskazano, że węzeł wodny...
niewykonalności zaskarżonej decyzji nie jest trafny. W sprawie niniejszej jest bezsporne, że obowiązki wynikające z decyzji zaopatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności...