Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 291/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-03-26

. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W skardze podniesiono, iż decyzja Wójta Gminy nie zawierała rygoru natychmiastowej wykonalności, a w dniu 10...
/ nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności., Należy zwrócić uwagę - czego, jak się wydaje, nie zauważa strona skarżąca - iż zgodnie z art. 173 par. 1 Kpa wniesienie...

III ZP 23/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-10-09

nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 130 par. 3 pkt 1 w związku z art. 108 Kpa/. Zasady te dotyczą także decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych...