Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 252/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-19

Administracji Skarbowej z dnia 25 lutego 2022 r. nr 0601-IEW.4251.4.2021.9 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
Administracji Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ol 322/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-28

Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 2801-IEW.4253.4.2022.7 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z 25 kwietnia 2022 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

I SA/Op 205/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-10-18

. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (dalej: Naczelnik US, organ I instancji) nadał ww. decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, uznając...
. 120 i art. 121 § 1 O.p. poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji uchylonej, tj. uznanej za naruszającą przepisy prawa;, - art. 239b § 1 pkt 2 i 3...

I FSK 1637/18 - Wyrok NSA z 2022-03-08

Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej decyzji...
określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz utrzymanie w mocy postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 2626/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

2 u.p.e.a. Ponadto w sytuacji, w której wierzyciel nie nadał swojej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a Skarżąca wykonała wcześniej zobowiązanie, egzekucja...
1 pkt 2 u.p.e.a., co do braku wymagalności obowiązku ze względu na nienadanie decyzji organu pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, SKO wskazało...

III SA/Wa 658/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, egzekucja ustalonej w decyzji należności była niedopuszczalna. Skarżąca podniosła, że egzekucja została podjęta na podstawie...
w podatku od nieruchomości była natychmiast wykonalna od dnia wydania postanowienia nadającego jej rygor natychmiastowej wykonalności. W ocenie SKO zarzut nieistnienia obowiązku...

I SA/Kr 420/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-02

2022 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej dotyczącej podatku od towarów i usług I. skargę oddala, II. zarządza...
wymaganych przesłanek uzasadniających nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przez organ I instancji, według stanu sprawy na dzień wydania postanowienia organu I instancji...

III SA/Wa 2639/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

rygoru natychmiastowej wykonalności, obowiązek wynikający ze wskazanego w tytule wykonawczym orzeczenia nie był wymagalny. W związku z tym decyzja Prezydenta...
, że to, czy wydano i doręczono Skarżącej postanowienie w sprawie nadania decyzji wymiarowej rygoru natychmiastowej wykonalności, rozstrzygnie się w postępowaniu...

I SA/Ol 309/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-14

. nr 2801-IEW.4253.28.2021.8 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r. oddala skargę. Postanowieniem z 17 listopada...
Naczelnik wskazał, że zachodzą przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, określone w art. 239b § 1 pkt 1 oraz art. 239b § 2ustawy...

III SA/Wa 659/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

oraz nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, obowiązek wynikający ze wskazanego w tytule wykonawczym orzeczenia z [...] grudnia 2014 r. nie był wymagalny,, • w sytuacji...
, w której nie doręczono ani nie nadano tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, egzekucja ustalonej w tej decyzji należności była niedopuszczalna,, • egzekucja została...
1   Następne >   +2   +5   +10   100