Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

na podstawie art. 82 ust. 1 i 2 prawa górniczego, gdzie określono tę kompetencję fakultatywnie. Jedynie co do rygoru natychmiastowej wykonalności obydwa rodzaje zarządzeń...

IV SA 753/87 - Wyrok NSA z 1988-01-08

. Decyzją z dnia 24 kwietnia 1987 r. organ I instancji zezwolił SBM 'Hutnik' na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
nieruchomości. Z treści powołanego przepisu wynika wyraźnie, że tylko 'poważne' - a więc nie każde - zagrożenie interesu społecznego uzasadnia stosowanie rygorów...

IV SA 865/87 - Wyrok NSA z 1988-01-19

podobieństwo do opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji z art. 36 prawa budowlanego w sprawie wstrzymania robót budowlanych. Brak jest natomiast analogii...