Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 499/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-02

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 14 grudnia 2009 r., określającej K. W. / podatnik / zobowiązanie w podatku...
postanowieniem z dnia 22 grudnia 2009 r. / skutecznie doręczonym w dniu 24 grudnia 2009 r. / nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...

I SA/Lu 185/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka, że zaskarżone...
Skarbowego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r...

I SA/Sz 295/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Sz 294/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Bk 145/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-09

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji określającej...
rygor natychmiastowej wykonalności, wskazując jako podstawę prawną art. 239b § 1 pkt 4, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r...

I SA/Gl 570/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-18

. Zobowiązana otrzymała tę decyzję w [...] r., Postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. nadał w/w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
z dnia z dnia [...] 2009r. J. S. wniosła zażalenie na postanowienie o nadaniu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Bd 400/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-28

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości 3. zasądza...
. 239 utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w I. z dnia [...] nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu...

I SA/Ol 323/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-09

Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia '[...]' Dyrektor...
rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]', w sprawie podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 248/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-20

zażalenie złożyła spółka, która podkreślała, iż nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności możliwe jest jedynie w stosunku do takiej decyzji, która w chwili nadania...
Ordynacja podatkowa, decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności gdy: organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy...

I SA/Kr 518/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-24

decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego go postanowienia organu I instancji, II. określa...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji naczelnika urzędu Skarbowego znak [...] z dnia 5 .10.2009 r. określającej wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100