Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 530-531/92 - Wyrok NSA z 1992-12-03

wykorzystanym. W końcowej części uzasadnienia stwierdzono, że rygor natychmiastowej wykonalności nadano na podstawie art. 108 par. 1 Kpa ze względu na interes społeczny...
procent alkoholu w sklepie monopolowo-przemysłowym mieszczącym się w S. przy ul. W.P. nr 2. Na podstawie art. 108 par. 1 Kpa decyzji tej nadano rygor natychmiastowej...

K 1/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-10-20

wykonalności /art. 130 par. 2 Kpa/. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w samej decyzji, lecz możliwe jest również jego nadanie już po wydaniu decyzji...
postanowienie dotyczące rygoru natychmiastowej wykonalności, skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w takim zakresie jak przy decyzji o wydaleniu, czy też umieszczenie...