Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 693/86 - Wyrok NSA z 1987-06-11

rygoru natychmiastowej wykonalności, ze wskazaniem jako podstawy braku pozwolenia i ograniczenia dojazdu. , W dniu następnym po otrzymaniu tego polecenia, to jest 8 kwietnia...
ogrodzenia oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu jej podał, że pozwolenie na budowę ogrodzenia utraciło ważność wskutek nieprzystąpienia...

IV SA 624/87 - Wyrok NSA z 1987-11-09

Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych z przeznaczeniem pod spółdzielcze budownictwo jednorodzinne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W odwołaniu podniesiono...