Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

II GSK 1563/18 - Wyrok NSA z 2022-01-18

ustawy o systemie decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie umorzono postępowanie w przedmiocie niezgodności...
natychmiastowej wykonalności decyzji i utrzymał w mocy ww. decyzję., Według organu, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie posiada stosowną...

VI SA/Wa 846/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

natychmiastowej wykonalności. Według organu bowiem użytkowanie wyrobu stwarza zagrożenie zdrowia z uwagi na możliwość przedostania się do organizmu zanieczyszczonego powietrza...
wymagań dla środków ochrony indywidualnej i ww. decyzją z [...] listopada 2017 r. zakazał jego udostępniania do [...] stycznia 2018 r. Decyzji został nadany rygor...