Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 100/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy niż miesiąc...

I GZ 194/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie I, Objętym zażaleniem postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w P...
., w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Op 188/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-27

niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...

I SA/Op 185/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-29

sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Wr 281/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-06

Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. p o s t...
. nadał wyżej wymienionej decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalność. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4...

I SA/Kr 1033/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-18

Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie prawa podatnika do odwołania się od decyzji i nadanie decyzji nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności...
zaległości na raty., Odnosząc się do pozostałych zarzutów wyjaśniono, że fakt nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie naruszył prawa podatnika do rozpatrzenia...

I SA/Łd 97/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

odpowiedzialnością z siedzibą w T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...
w wysokości 237.115 zł., Postanowieniem z tej samej daty Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w Ł. nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji nieostatecznej...

I SA/Łd 98/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

odpowiedzialnością z siedzibą w T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...
167.207 zł., Postanowieniem z tej samej daty Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w Ł. nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji nieostatecznej...

II OSK 2659/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-13

[...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
we Wrocławiu z dnia [...] marca 2011 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla przedsięwzięcia...

I SA/Op 189/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-15

Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług...
r., Nr 8, poz.60 ze zm.), zwanej dalej w skrócie O.p., rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany decyzji nie posiadającej przymiotu ostateczności między...
1   Następne >   +2   +5   +10   100