Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Op 260/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-30

miesięcznie. W punkcie 2 sentencji decyzji organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał przepis art. 87 ust. 8...
administracyjnego, na podstawie którego zmienił pierwotną decyzję oraz nie podał żadnych argumentów uzasadniających nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Kolegium przytoczyło...

II SA/Bd 497/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

z odsetkami ustawowymi i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi przedstawiła okoliczności faktyczne sprawy wyrażając pogląd...