Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 3026/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

jest decyzją, której z mocy ustawy zastał nadany rygor natychmiastowej wykonalności, bowiem zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych...
. Zatem stosowanie tego środka winno podlegać ścisłym rygorom w celu zapewnienia gwarancji procesowych osobie nim objętej (por. T. Dudek, Czy poręczenie majątkowe...