Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 1/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-10-20

wykonalności /art. 130 par. 2 Kpa/. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w samej decyzji, lecz możliwe jest również jego nadanie już po wydaniu decyzji...
postanowienie dotyczące rygoru natychmiastowej wykonalności, skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w takim zakresie jak przy decyzji o wydaleniu, czy też umieszczenie...