Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I SA/Łd 1315/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-05

zażaleń na postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom nieostatecznym dotyczącym podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od lipca...
, w ten sposób, że w miejscach błędnie użytych zwrotów - 'decyzje' wpisać prawidłowo - 'decyzje i postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności'. WSA/post.1...

I SA/Kr 883/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-27

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności p o s t a n a w i a : - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku - Z.G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 marca 2013 r., nr [...], w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej...

I SA/Łd 1106/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-15

[...] roku nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę W. J. i A. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...]r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...

I SA/Ke 406/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-01-25

rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z 7 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił...
natychmiastowej wykonalności., Pełnomocnik skarżącego złożył 14 grudnia 2017 r. (data nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym) wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Kopertę...

II SA/Bk 686/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-20

Budowlanego w B. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...
Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] maja 2016 r. Skarżąca złożyła...

I SA/Łd 1372/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr UNP [...][...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej...
postanowienie organu I instancji nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z [...] r. określającej J.W. wysokość zobowiązania...

I SA/Łd 1373/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

ze skargi J.W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej...
postanowienie organu I instancji nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania...

I SA/Kr 466/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-18

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W przedmiotowej sprawie wyrokiem z 3 grudnia 2015...

I SA/Łd 1371/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr UNP [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej...
postanowienie organu I instancji nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z [...] r. określającej J.W. wysokość zobowiązania...

I SA/Łd 1374/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku Nr UNP[...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej...
postanowienie organu I instancji nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania...
1   Następne >   2