Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

IV SA/Wa 1164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Decyzja jest wydana na okres 1 roku i nadaje jej się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ulega przedłużeniu w drodze decyzji...
do protokołu w czasie oględzin jest ogólne (strona ta mówi o 'podłączeniu posesji sieci kanalizacji'), a nadto nie ma waloru dowodu w postaci zeznań strony składanych pod rygorem...