Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Gl 1050/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-09

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i stwierdziła, że skoro zapisy takie nie znalazły się w jej sentencji, to nie wiadomo, czy decyzja posiada lub będzie posiadać...
strony co do rozważań organu wydającego decyzję w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wyjaśniło, że stosownie do art. 108 § 1...

II SA/Rz 12/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-24

wykonanie decyzji nieprawomocnej i nie zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając wyżej wskazane zarzuty strona skarżąca w całości podtrzymała...
do naruszenia art. 239a Ordynacji podatkowej poprzez natychmiastowe wykonanie decyzji nieprawomocnej i nie zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności. Otóż decyzja...

II GSK 752/08 - Wyrok NSA z 2009-02-17

aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 ze zm.). Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2007 r. organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Skarżąca spółka pismem...
2007 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności jego decyzji z dnia 20 czerwca 2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. eliminując z obrotu prawnego...

II GSK 815/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Wojewody została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji skarżąca złożyła odwołanie., Na rozprawie, która odbyła się przed Sądem I instancji w dniu...
mimo opatrzenia decyzji Wojewody [...] rygorem natychmiastowej wykonalności, jest ona decyzją niestateczną, a postępowanie odwoławcze w tej sprawie jest w toku., Sąd I instancji...

VI SA/Wa 3034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Środowiska decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. utrzymał w całości w mocy decyzję Marszałka Województwa...
. 1071 ze zm.), wezwał ją do usunięcia braków formalnych tego wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania., Przedsiębiorstwo P. Sp. z o.o....

II GSK 1225/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

na rzecz innego podmiotu staje się bezprzedmiotowy., Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na treść wyjaśnień przedsiębiorstwa z G. zawartych...
do Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania. Przedsiębiorstwo nie uzupełniło braków podania., W tej samej sprawie...

VI SA/Wa 301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

innego podmiotu staje się bezprzedmiotowy., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na treść wyjaśnień przedsiębiorstwa z G. zawartych w piśmie...
wezwał do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania., W ustalonym terminie 7 dni przedsiębiorstwo nie uzupełniło braków podania...