Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 2552/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-26

Skarbowego w B. z [...] r. nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z [...] r. nr [...], określającej rozliczenie...
., od której wniesiono odwołanie. Decyzji tej postanowieniem z [...] r. nr [...], Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. nadał rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie...

III FSK 36/21 - Wyrok NSA z 2021-07-21

. Dodatkowo w ocenie Skarżącej decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, obowiązek nie był więc wymagalny., Wierzyciel postanowieniem z dnia 3 grudnia 2015 r. zajął...
i doręczono Skarżącej postanowienie w sprawie nadania decyzji wymiarowej rygoru natychmiastowej wykonalności, rozstrzygnie się w postępowaniu zażaleniowym jako odrębnym...

I SA/Wr 1440/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-25

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług...
, organ podatkowy nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W zażaleniu na to postanowienie strona wywiodła, że Urząd Skarbowy w L. zablokował jej rachunek...

I SA/Łd 627/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-04

odpowiedzialnością z siedzibą w R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
jej wydania., W tej samej dacie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie nadając przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną...

I SA/Kr 1273/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-04

w podatku od towarów i usług za przedmiotowe miesiące wynikają z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Na zmieniony z dniem 7 listopada...
2012r. adres działalności spółki nie zostało doręczone postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że prowadzone postępowanie egzekucyjne...

I SA/Kr 204/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-21

listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23 listopada 2015 r. znak...
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor ten może być - jak stanowi art. 239b § 1 pkt 4 O.p. nadany m.in. w przypadku, gdy okres do upływu terminu przedawnienia...

III SA/Gl 1018/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-03

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach postanowieniem...
) z [...] na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [...] znak: [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S...

I SA/Kr 16/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-24

rygoru natychmiastowej wykonalności, - s k a r g ę o d d a l a - Postanowieniami z dnia 1 czerwca 2010 r...
. o nr: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] rygor natychmiastowej wykonalności., W ich uzasadnieniu...

II FSK 2708/15 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 5 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej wysokość...
2014r. o nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 r. Jako podstawę prawną...

II FSK 643/15 - Wyrok NSA z 2017-03-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 16...
) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2014 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy B. z 9 grudnia...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100